• Buletin Informativ Nr. 95. iulie 2017

 • 23
 • 1.1. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative privind unele modificări ale codului fiscal

  1.2. Abrogarea unor Hotărâri ale Guvernului privind activitatea desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova

  1.3. Acordul privind crearea zonei de comerț liber între statele-membre GUUAM: Ratificarea Protocolului pentru aprobarea Regulamentului privind crearea și funcționarea Organului de lucru

  1.4. Acorduri între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite, Georgiei: evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale, cooperare economică și tehnică, promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor

  1.5. Aeroportul Internațional Mărculești: din administrarea Ministerului Apărării în cea a Ministerului Economiei

  1.6. Completarea Regulamentului circulației rutiere: între reutilarea neautorizată a transportului și securitate

  1.7. Activitatea de întreprinzător în vizorul controlului de stat prin prisma reformelor guvernamentale

  1.8. Plafonul de vârstă al mijloacelor de transport importate: între capacitatea de cumpărare a populației și poluarea bazinului aerian 6

  1.9. Proiectul de lege cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

  1.10.Corporația Internațională Financiară: Acord de consultanță

  1.11.Aprobarea Protocolului dintre administrațiile vamale ale statelor membre ale GUAM cu privire la recunoașterea reciprocă a anumitor rezultate ale procedurilor vamale în privința mărfurilor și mijloacelor de transport

  1.12.Modificarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale stabilite în codul fiscal cu privire la tariful vamal 7

  1.13.REFORMA GUVERNULUI ȘI APROBAREA CADRULUI BUGETAR PE TERMEN MEDIU (2018-2020)

 • Documente