• Buletin Informativ Nr. 92, aprilie 2017

 • 90
 • Sumar:

  I. Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei Naţionale de Business

  1.1. Ministerul Economiei a elaborat și supus consultărilor publice proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (proiectul vizează amendarea a 32 de acte legislative).

  1.2. Ministerul Finanțelor a elaborat și supus consultărilor publice proiectul Ordinului cu privire la modificarea și completarea unor Ordine ale Ministerului Finanțelor.

  1.3. Ministerul Justiției a elaborat și supus consultărilor publice proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 și cadrul conex).

  1.4. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor a elaborat și supus consultărilor publice proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptul Planului de Amenajare a Teritoriului Național.

  II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri

  2.1. Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul de colaborare a statelor - membre ale Comunităţii Statelor Independente privind combaterea furtului mijloacelor de transport şi asigurarea restituirii lor, din 25 noiembrie 2005.

  2.2. Finalizarea cu succes a proiectului „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova”

  2.3. Revizuire numărului de acte solicitate de inspectorii muncii de la Antreprenori.

  2.4. Proiectul Hotărîrii Guvernului privind proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

 • Documente