• Buletin Informativ Nr. 91, martie 2017

 • 73
 • Sumar:

  I. Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei Naţionale de Business 2012 – 2013

  1.1. Ministerul Economiei a elaborat și supus consultărilor publice proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

  1.2. Ministerul Economiei a elaborat și supus consultărilor publice proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

  1.3. Ministerul Finanțelor a elaborat și supus consultărilor publice proiectul Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru agenţii economici precum şi a Modului de completare a acesteia.

  1.4. Ministerul Finanțelor a elaborat și supus consultărilor publice proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

  1.5. Ministerul Finanțelor a elaborat și supus consultărilor publice proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a soluției fiscale individuale anticipate.

  1.6. Ministerul Finanțelor a elaborat și supus consultărilor publice Conceptul de  rescriere a Codului fiscal și a Codului vamal.

  II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri

  2.1. Şedința grupului de lucru responsabil pe descrierea Codului fiscal

  2.2. Pregătirea cadrelor pentru economia țării și politicile statului în domeniu a fost discutate la Consiliul economic

  2.3. Sistemul de control financiar public intern urmează să fie reformat 

 • Documente