• Buletin informativ Nr 89, ianuarie 2017

 • 126
 • Sumar:

  I. Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei Naţionale de Business

  1.1. Ocuparea informală și salariile în plic, în vizorul experților de la Consiliul Economic

  1.2. Guvernul a aprobat o serie de scutiri de la achitarea taxei de stat pentru depunerea cererilor de chemare în judecată

  1.3. Ministerul Economiei a elaborat și supus consultărilor publice proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.948 din 25 noiembrie 2013.

  1.4. Ministerul Economiei a elaborat și supus consultărilor publice proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.135- XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată.

  1.5. Ministerul Economiei a elaborat și supus consultărilor publice proiectul hotărârii Guvernului cu privire la completarea și aprobarea unor hotărâri ale Guvernului cu privire la completarea unor hotărâri.

  1.6. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a elaborat și supus consultărilor publice proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea regulamentului transporturilor rutiere de persoane și bagaje

  1.7. Serviciul Vamal a elaborat și supus consultărilor publice proiectul ordinului Serviciului Vamal cu privire la aprobarea notelor explicative la nomenclatura combinată a mărfurilor.

  1.8. Serviciul Vamal a elaborat și supus consultărilor publice proiectul ordinului Serviciului Vamal „referitor la aprobarea instrucțiunii cu privire la procedura de completare, autentificare și eliberare a certificatelor de origine preferențială a mărfurilor, normelor privind procedura de control a dovezilor de origine a mărfurilor la acordarea preferințelor tarifare, instrucțiuni cu privire la procedura de verificare a dovezilor de origine preferențială a mărfurilor ”.

  II. Alte noutăţi de interes pentru mediul de afaceri

  2.1. Peste 2 milioane de lei vor fi alocate APL pentru achitarea compensațiilor victimelor repesiunilor politice  

  2.2. Cum a reușit fiscul să recupereze aproape un miliard de lei

  2.3. Anunț privind selectarea membrilor consiliului național pentru participare

  2.4. La Chișinău va fi organizat un business forum cu participarea mediului de afaceri din Moldova și Austria

  2.5 Modificările făcute la legea cu privire la comerțul interior pun în dificultate comercianții

 • Documente