• Buletin informativ Nr 88, noiembrie - decembrie 2016

 • 101
 • Sumar:

  I. Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei Naţionale de Business

  1. Ministerul Economiei a supus consultărilor publice proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la Consiliul consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

  1.2. Ministerul Finanțelor a elaborat și prezentat pentru consultări publice proiectul legii bugetului de stat pe anul 2017.

  1.3. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat, iar Ministerul Finanțelor a spus consultărilor publice proiectul Hotărârii Guvernului privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.

  1.4. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat, iar Ministerul Finanțelor a spus consultărilor publice proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit.

  1.5 Pe data de 2.11.16 la ședința Consiliului Economic al Prim-Ministrului s-a discutat proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător.

  1.6. Regulamentul de aplicare a „Legii 2%” a fost publicat pe 2.12.16 1.7. Ministerul Finanțelor a elaborat și supus consultărilor publice proiectul Legii privind auditul situațiilor financiare și proiectul Legii contabilității.

  1.8. Ministerul Justiției a elaborat și supus consultărilor publice proiectul Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului.

  1.9. Executivul a decis crearea unui ghișeu unic pentru autorizarea lucrărilor de construcție.

  1.10. Spre dezbatere publică și aprobare este supusă o nouă Strategie Națională Anticorupție, care cuprinde anii 2017-2020.

  II. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri

  2.1. Pe data de 2.11.16 la ședința consiliului economic al prim-ministrului s-a discutat proiectul de lege pentru modificare li completarea LEGII NR. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător.

  2.2. Mediul de afaceri din Moldova solicită reducerea numărului de proceduri la înscrierea întreprinderii. Subiectul este dezbătut în cadrul platformei consiliului economic pe lângă prim-ministru.

  2.3. Proiectul hotărârii Guvernului “cu privire la consiliul consultativ pentru întreprinderile mici și mijlocii”.

  2.4. Răspunderea civilă a administratorului societăților comerciale.

  2.5. Agenții economici își pot exprima opiniile despre accesul la informație privind controalele  de stat cu ajutorul unui chestionar.

  2.6. Apicultorii sunt îndemnați să formeze asociații pentru promovarea ramurii.  

  2.7. Din 900 de milioane de lei promiși pentru subvenționarea agriculturii, au rămas doar 230 milioane de lei.

  2.8. Adrian Candu: FMI a aprobat programul cu Moldova pentru trei ani.

  2.9. A intrat în vigoare un nou mod de calculare a contractelor cu termen expirat.

  2.10. Legea bugetului pentru 2017 va fi examinată de Guvern.

  2.11. Guvernul a aprobat proiectul legii privind bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2017.

  2.12. 10 milioane euro pentru ca întreprinderile mici și mijlocii să acceseze oportunitățile DCFTA.  

  2.13. Guvernul a acceptat propunerea deputaților privind majorarea accizelor la tutun, bere și produse petroliere.  

  2.14. Bugetul de stat pentru anul 2017, votat în lectură finală

  2.15. FMI critică legea amnistiei fiscale: pune piedici în lupta cu spălarea banilor și fraudele.

  2.16. Liberalizarea capitalului și stimularea fiscală oficializează banii ilegali.

  2.17. Pe 23 decembrie 2016, a fost organizată ședința la tema indicatorului DOING BUSINESS “PLATA IMPOZITELOR” / “PAYING TAXES”.

 • Documente