• Istoria ANB

 • Iniţiativa elaborării de către asociaţiile de afaceri si Camerele de Comerţ din toată ţara a unei liste comune de priorităţi în dezvoltarea antreprenoriatului din Republica Moldova pentru a participa la dialogul cu autorităţile publice cu o voce unică, a fost lansată în premieră în decembrie 2007, când şase cele mai influente la acel moment asociaţii de business s-au întâlnit la o masă rotundă cu experţii IDIS „Viitorul” şi cu misiunea Centrului de Antreprenoriat Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ din Statele Unite ale Americii (CIPE).

  Pe parcursul anilor, iniţiativa s-a transformat într-o Platformă comună de susţinere a Agendei Naţionale de Business, care cuprinde la moment reprezentanţi a peste 30 dintre cele mai influente şi active asociaţii de business la nivel naţional şi Camere de Comerţ la nivel regional care, împreună cu comunitatea de experţi, doresc să influenţeze politica economică, prin participarea lor activă şi transparentă în procesul decizional în domeniul reglementării activităţii de afaceri în Moldova.

  Platforma ANB din Moldova este constituită pe principii clare şi democratice pentru a consolida poziţia comună a business-ului în relaţiile cu autorităţile publice, ceea ce ne permite să unim eforturile şi să ne alăturăm în dialogul public-privat al altor platforme şi grupuri de lucru de business  influente în Moldova.

   

  Ce reprezintă Agenda Naţională de Business din Moldova?

  Agenda Naţională de Business din Moldova (ANB) reprezintă o platformă comună a 32 de asociaţii de business şi Camere de Comerţ, creată în noiembrie 2007, reunită în cadrul reţelei cu scopul de a influenţa politicile şi practicile autorităţilor publice din domeniul reglementării activităţii de afaceri.

  Activitatea Agendei este asistată de experţi locali din cadrul Institutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, cu suportul experţilor internaţionali ai Centrului Internaţional pentru Antreprenoriat Privat (CIPE).

   

  Scopul: identificarea problemelor (priorităţilor) comune ale mediului de afaceri, reprezentat de membrii reţelei ANB, în domeniile fiscal şi vamal şi propunerea de soluţii pentru depăşirea constrângerilor identificate.

   

  Obiectivele ANB:

  -         Consolidarea capacităţii asociaţiilor de afaceri în formularea politicilor de dezvoltare a antreprenoriatului în Republica Moldova;

  -         Elaborarea unei viziuni comune asupra priorităţilor în dezvoltarea antreprenoriatului din RM;

  -         Participarea la dialogul public-privat cu o voce unică;

  -         Influenţarea procesului decizional în domeniul reglementării activităţii de afaceri din RM prin implicarea activă şi transparentă în dialogul cu autorităţile.