• Cadrul General al Audierilor Publice

 • 1772
 • În demersul său de reglementare a activității mediului de afaceri și de identificare a soluțiilor pentru depășirea obstacolelor din calea businessului din RM, echipa Agendei Naționale de Business a utilizat, pe parcursul celor șase ani de activitate, o serie de variate instrumente de advocacy și comunicare în dialogul cu autoritățile.

  De această dată, ANB și-a propus ceva nou și unic pentru R. Moldova – Audierile Publice. Asociațiile de business și-au propus să influențeze politicile publice și cadrul legislativ cu referire la mediul de afaceri prin intermediul Audierilor Publice.

  Acestea presupun desfăşurarea organizată a discuţiilor pe marginea unui subiect, prin înscrierea prealabilă a vorbitorilor şi, după caz, prezentarea succintă în formă scrisă a recomandărilor, unde Comisia de Inițiere a audierilor publice prezintă tema discuţiei, adresează, după caz, întrebări şi ia act de recomandările şi opiniile participanţilor la audieri, fără a-şi exprima poziţia faţă de recomandările şi opiniile expuse.

  Audierile publice sunt organizate de o comisie de lucru, care stabileşte regulile de organizare şi desfăşurare a discuţiilor şi ordinea vorbitorilor. Regulile respective se aduc la cunoştinţa părţilor interesate la începutul audierilor publice. Anunţul despre desfăşurarea audierilor publice, în care se face referinţă la data, locul şi subiectele discuţiilor, se face public. Recomandările parvenite în cadrul audierilor publice se înregistrează în procesul-verbal privind consultarea publică a părţilor interesate.

  În acest context, ANB dă startul acestor proceduri de consultare publică, primul subiect supus audierilor fiind amenzile și penalitățile fiscale. În urma depozițiilor colectate și prezentate public, rețeaua de asociații de business ANB își propune să răspundă la întrebarea: Amenzile şi penalităţile fiscale – un stimulent pentru conformarea benevolă sau barieră pentru întreprinzătorii din Republica Moldova?

  Mai multe detalii despre această Audiere, desfășurată la 10 iunie, pot fi găsite la rubrica destinată acestui subiect.