• Implică-te și tu!

 • Audiere Publică: Amenzile şi penalităţile fiscale – un stimulent pentru conformarea benevolă sau barieră pentru întreprinzătorii din Republica Moldova?

 • I
 • CADRUL GENERAL AL AUDIERII PUBLICE


  Amenzile şi penalităţile fiscale – un stimulent pentru conformarea benevolă sau barieră pentru întreprinzătorii din Republica Moldova?


  Ţările din întreaga lume încearcă să contracareze fenomenul contravenţiei fiscale prin diferite metode, inclusiv prin aplicarea unui sistem de sancţiuni pentru încălcarea legislaţiei fiscale. Scopul sancţiunilor fiscale, conform legislaţiei Republicii Moldova, este de a preveni săvârşirea de către delincvent sau de către alte persoane, a unor noi încălcări, şi pentru disciplinarea acestora în spiritul respectării legii.

   

  Agenda Naţională de Business (ANB) a reiterat cu mai multe ocazii că politica fiscală a RM eşuează în atingerea obiectivelor sale de stimulare a dezvoltării economiei şi are o calitate proastă inclusiv din cauza sistemului nechibzuit de stabilire şi aplicare a amenzilor şi penalităţilor pentru contravenţiile fiscale, şi a normelor ce definesc tipurile de contravenţii fiscale. Deficienţele majore ale sistemului de sancţionare a agenţilor economici în legătură cu contravenţiile fiscale, în opinia reprezentanţilor ANB constau în faptul că amenzile şi penalităţile cu caracter fiscal nu ţin cont de prejudiciul direct cauzat bugetului statului, de existenţa sau lipsa intenţiei de săvârşire a contravenţiei fiscale, sau de calitatea legislaţiei şi administrării fiscale în baza cărora s-ar fi constatat/aplicat sancţiunea fiscală.

   

  Businessul nu este singurul care a atras atenţia asupra problematicii sancţiunilor fiscale şi a distorsionării scopurilor politicii fiscale în legătură cu modalitatea de interpretare şi aplicare a amenzilor şi penalităţilor cu caracter fiscal. Şi conform unor autori de tratate referitoare la fiscalitate, chiar de la începutul reformării sistemului fiscal, la sfârşitul anilor `90, autorităţile RM au pornit spre un reper greşit. Sistemul fiscal a căpătat un caracter represiv şi punitiv. În opinia altora politica fiscală din RM, îndreptată, întâi de toate, spre exercitarea funcţiilor fiscale, dar nu şi a celor de stimulare, reprezintă un factor de bază, care provoacă fenomenul contravenţiei fiscale.

   

  În contextul celor expuse mai sus, Agenda Naţională de Business, în calitate de iniţiator al audierii publice ,,Amenzile şi penalităţile fiscale – un stimulent pentru conformarea benevolă sau barieră pentru întreprinzătorii din Republica Moldova?”, propune tuturor celor interesaţi să contribuie, prin idei şi soluţii argumentate, la identificarea căilor de eficientizare a sistemului de stabilire şi aplicare a sancţiunilor fiscale în RM, iar prin aceasta, la crearea unui mediu de afaceri favorabil şi echitabil, prin formularea de răspunsuri întrebărilor:

   

  1.Care, după părerea Dvs., sunt principalele probleme legate de sistemul de sancţionare a agenţilor economici pentru încălcările fiscale şi în ce măsură acesta corespunde obiectivului său de disciplinare şi conformare a contribuabililor?

  2.Care sunt criteriile ce ar trebui să stea la baza stabilirii mărimii sancţiunilor pentru încălcările fiscale ale agenţilor economici?

  3.Cum considerați că va fi afectată conformarea fiscală şi responsabilitatea contribuabililor  față de respectarea legilor, în cazul în care mărimea sancţiunilor fiscale ar fi corelată cu prejudiciul real cauzat bugetului statului (şi/sau, eventual, cu alte criterii)?


  Opiniile scrise pot fi transmise, până cel târziu în data de 5 iunie 2014, la adresa electronică audieri@viitorul.org

   

  Audierea publică va avea loc în data de 10 iunie 2014, începând cu ora 10:00, în sala de conferințe a Hotelului Le Roi, situat pe strada Sfatul Ţării 29, Chișinău.

   

  Persoane de contact:

  Tatiana Lariușin, coordonator Agenda Naţională de Business: 069158382, 

  tatiana.lariushin@viitorul.org 

  Ion Tornea, expert economic IDIS/ANB: 0 22 221844, 079482708, ion.tornea@viitorul.org

  Diana Lungu, Coordonator Relații Publice, IDIS ”Viitorul”: 022 221844, 068156661, diana.lungu@viitorul.org

   

  Opiniile colectate prin procedura de audierea publică se vor sintetiza într-un raport care va fi prezentat public în conferinţă de presă, va fi transmis tuturor celor care au participat, va fi postat pe site pentru publicul larg şi va fi trimis decidenţilor politici cu atribuţii de decizie în domeniu.

   

  Pentru formularea unei opinii scrise documentate este asigurată o minimă bibliografie, îndrumar de formulare a opiniei, procedura de audiere publică, formular de înscriere şi participare la: www.business.viitorul.org